Värska Muusikakool

Värska Muusikakool oma tegevmuusikutest pedagoogidega on piirkonnas tuntud aktiivse pärimusmuusika propageerijana. Lisaks põhi- ja huviõppele (1.-7.klass) tegutseb eelklass koolieelikutele ning pakume õppimisvõimalusi ka täiskasvanud õppuritele. Meil õpetatavad pillid on klaver, viiul, akordion, kitarr, trumm, karmoška, väikekannel, kontrabass ja plokkflööt. Lisaainetena õpitakse solfedžot, muusikalugu, pop-jazz laulu ja pärimuslaulu. Koolis on moodustatud mitmeid ansambleid: viiuldajad, kandled, pärimusmuusika ans. Ubina`, pärimuslaulu ansamblid (poisid, tüdrukud), cajoni ansambel, akordionistid. Värska Muusikakoolist on välja kasvanud ka ülimenukas folkrockbänd Zetod.
Uuri lähemalt: http://vana.verska.ee/muusikakool